Splošna pravila uporabe

Na tej strani se nahajajo splošna pravila uporabe. Splošna pravila uporabe sestavljajo:

  • splošna pravila gostovanja
  • splošna pravila registracije domen

Splošna pravila uporabe se nanašajo na vsakega uporabnika naših storitev. Upoštevajo se dosledno. Uporabniki so odgovorni za vsa svoja dejanja.

Splošna pravila uporabe (v nadeljevanju "Pogodba") je veljaven DOGOVOR med VAMI, VAŠIMI ZAPOSLENIMI, VAŠIMI SKRBNIKI IN VSEMI OSTALIMI AKTERJI, KI V VAŠEM IMENU UPORABLJAJO STORITVE GIGASPARK (v nadaljevanju "Stranka") in GIGASPARK računalniškimi rešitvami in storitvami Gigaspark, d.o.o. (v nadaljevanju "Gigaspark"), ki izvaja internetne storitve registracije in gostovanja domen (v nadaljevanju "Storitve").


Splošna pravila gostovanja


Splošna pravila registracije domen


Izjava o varstvu osebnih podatkov (GDPR)

Socialno omrežje