Vsi paketi gostovanja Gigaspark imajo 30 dnevno garancijo nakupa. V tem času lahko stranka zahteva prekinitev gostovanja s povračilom stroškov.

Gigaspark ponuja Stranki Storitve za mesečno/polletno/enoletno predplačilo. Možna obdobja zakupa lahko vidite in izberete v postopku naročila na spletni strani Gigasparka. Gigaspark nikoli ne zahteva, naj Stranka na svojih spletnih straneh oglašuje za Gigaspark. Stranka lahko Storitve uporablja za svojo poslovno/komercialno ali osebno predstavitev.

PRISTNOST PODATKOV

Stranka mora Gigasparku pri oddaji naročila posredovati vse zahtevane podatke. Stranka mora za izvedbo Storitev upoštevati navodila, ki jih posreduje Gigaspark. Na sporočila Gigasparka se mora aktivno odzivati in aktivno komunicirati. Stranka se zaveda, da Gigaspark ne more in ne bo izvedel njenih Storitev, če stranka posreduje nepopolne, netočne ali neustrezne podatke. STRANKA JE ODGOVORNA ZA TOČNOST IN POPOLNOST SVOJIH INFORMACIJ IN PODATKOV, KI JIH POSREDUJE GIGASPARKU. Stranka sama spreminja in ažurira svoje podatke preko spletnih strani Gigaspark. Gigaspark za izvajanje Storitev nato komunicira izključno s Stranko, ki je navedena kot naročnik.

SPLOŠNI POGOJI

Vsebina. Stranka je neposredno odgovorna za objavljeno vsebino na svojih spletnih straneh. Vsebina mora biti skladna z zakoni držav EU (in vseh ostalih držav). Med drugim naj poudarimo, da je prepovedano prikazovati, prenašati ali pošiljati avtorsko zaščitenih vsebin, žaljivo vsebino, nezaželena reklamna sporočila, prikazovanje pornografije, širjenje virusov. Stranka je neposredno odgovorna za objavljeno vsebino.

Gostovanje več domen. Paketi gostovanja, ki omogočajo gostovanje več različnih domen na enem naročniškem razmerju, lahko gostujejo samo domene, ki so v lasti iste stranke, ki je zakupila gostovanje. Gostovanje domen, ki imajo drugačno lastništvo od naročnika gostovanja, na tem paketu gostovanja ni dovoljeno. V kontrolno ploščo je možno dodati samo domene, ki so aktive. Če domena ni aktivna, ali ni več aktivna, se taka domena samodejno izbriše iz kontrolne plošče po 30 dneh neuporabe.

Avtomatizirane skripte. Uporaba strežnika ni dovoljena za skripte, ki tečejo v ozadju. Ne dovoljujemo, da na strežniku tečejo programi v ozadju. To vključuje razne IRC aplikacije, proxy ali torrent trackerje. Prav tako niso dovoljeni avtomatizirani dostopi do strežnika za nalaganje vsebin. Izvajanje avtomatiziranih programov ter programov v ozadju je mogoče na podlagi posebnega dogovora. Te dodatne storitve zaračunavamo posebej, glede na obseg in zahtevana sredstva.

Prepovedane skripte. Stranka je svobodna pri uporabi skript in spletnih aplikacij. Vendar te ne smejo ogrožati stabilnosti in delovanja strežnika. V okviru paketov spletnega gostovanja ni dovoljeno uporabljati (a) aplikacije za pretočni video ali avdio (npr. internetni radio), (b) spletne dražbe, (c) skripte za izmenjavo oglasov, (d) igračarskih strežnikov, (e) razvojno ali testno okolje za aplikacije.

Uporaba prostora. Spletni prostor je namenjen tekstovnim in slikovnim datotekam, ki so dosegljive iz spleta. Prepovedana je uporaba prostora za hrambo varnostnih kopij, arhiv elektronskih datotek ali drugih dokumentov, multimedijskih avdio in video datotek, log datotek. V primeru kršitve tega člena, se spletno gostovanje za naročnika ukine.

Intelektualno zaščitena vsebina. Vsebina mora biti skladna z zakoni držav EU (in vseh ostalih držav). Stranka mora spoštovati tudi uporabo blagovnih znamk, poslovnih skrivnosti in avtorsko zaščiteno lastnino. Za objavo takih vsebin mora Stranka pridobiti pisno dovoljenje avtorja oz. lastnika, v nasprotnem primeru lahko Gigaspark na zahtevo lastnika onemogoči dostop do vaše spletne strani.

Žaljiva vsebina. Zoper Stranko je zaradi obrekovanja na Internetu lahko podana civilna tožba. Objava žaljive vsebine zaradi tega na strežniku Gigaspark ni dovoljena. Stranka tudi razume in se strinja, da spletni prostor ne bo uporabljala za vsebine ali povezav na vsebino, ki je nelegalna, nasilna, obrekljiva, opolzka, pornografska, bogokletna, ali kakorkoli sporna.

Nezaželena e-pošta (spam). Strežnika Gigaspark ne smete uporabljati za pošiljanje nezaželene oglasne pošte, za masovno pošiljanje pošte ali karkoli podobnega. Nezaželena pošta se smatra vsako e-sporočilo, ki je poslano naslovniku z namenom oglaševanja izdelkov ali storitev, ta pa oglasnega sporočila ni eksplicitno zahteval ali se ni naročil na prejemanje vaših oglasnih sporočil.

Vaša elektronski naslov oz. domena v sporočilu ne sme biti navedena kot pošiljatelj oglasne e-pošte. Če se izkaže, da ste uporabljali Storitve Gigaspark za pošiljanje nezaželene e-pošte (spam), bo Gigaspark nemudoma onemogočil uporabo Storitev. V primeru, da imate na svoji spletni strani nameščeno aplikacijo, preko katere je možno pošiljati spam, ste dolžni nemudoma ukrepati. Gigaspark lahko v primerih, da mora za to tudi sam posredovati, zaračuna stroške v višini 50 EUR.

Sum prevare. Če se vaša spletna stran pojavi na seznamu strani s sumljivo, zlonamerno ali neprimerno vsebino (Phising, Malware, Forgery), si Gigaspark pridružuje pravico, da tako stran brez vnaprejšnjega opozorila začasno izklopi. Če stranka ne poskrbi za odpravo neprimerne vsebine, Gigaspark permanentno izključi spletno stran. Stranka ni upravičena do nikakršnega povračila.

Zloraba. Vsak poskus zlorabe, ki bi omejeval, onemogočal ali poškodoval strežnik Gigaspark, s tem povezanih medijev je strogo prepovedan. Vsak tak poskus se konča s takojšnjo prekinitvijo sodelovanja brez povračila vsakršnih stroškov. Za vsako namensko zlorabo strežnika bo izdana kazenska ovadba v polnem obsegu po veljavni zakonih.

Nekatere omejitve strežnika
35% CPU ali RAM za največ 3 minute.
250 e-sporočil na domeno na uro.
1000 prejemnikov na mailing listi.
50000 mysql poizvedb na domeno na uro
10 vzporednih povezav na mysql bazo.
Web streznik dovoljuje izvajanje skipt max. 60 sekund
PHP upload omejitev 32MB.
100.000 datotek na web strezniku.
Največja velikost datoteke na strežniku 500MB.
Normalna uporaba strežnika

Posodobitve. Gigaspark redno po lastni presoji posodablja in nadgrajuje svoje strežnike, verzije programske opreme ter spletne aplikacije. Enako pričakujemo od svojih strank. Četudi stranka ne nadgrajuje svojih spletnih strani, Gigaspark venomer nadgrajuje in posodablja strežnike, zaradi česar se je stranka dolžna prilagajati novonastalim situacijam na strežniku.

Nastavitve se lahko spremenijo kadarkoli z objavo na teh straneh.

VELJAVNOST POGODBE

S sprejemanjem te Pogodbe, Stranka pooblašča Gigaspark za izvedbo Storitev ali podaljšanje izvedbe Storitev. Določbe te Pogodbe veljajo za dogovorjeno (običajno enoletno) obdobje. Stranka lahko sodelovanje po tej Pogodbi kadarkoli odpove, brez razloga, s pisnim obvestilom Gigasparku (za povračila glejte poglavje Plačila in povračila). Gigaspark lahko sodelovanje odpove po pretečenem plačanem obdobju Storitev.

Gigaspark si pridržuje pravico, da predčasno odpove sodelovanje po tej Pogodbi, če aktivnosti Stranke (tudi legalne) obremenjujejo strežnik Gigaspark do te mere, da jih Gigaspark ne more kakovostno opravljati. Gigaspark si prav tako pridržuje pravico, da odpove sodelovanje po tej Pogodbi, če se za Stranko izkaže, da je izmišljena, goljuf, da grozi, je nepoštena, nespodobna, žaljiva ali zmerljiva.

PLAČILA IN POVRAČILA

Stranka bo vse naročene Storitve Gigasparku plačala vnaprej. V skladu z direktivo 2010/45/EU ter s spremenjenim 84. členom Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV‐1 (Uradni list RS, št. 13/11‐UPB3, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12) se s 01.01.2013 uvaja enakovredna obravnava papirnatih in elektronskih računov. Z oddanim naročilom na spletni strani Gigaspark.com se naročnik strinja, da mu so mu vsi predračuni in računi posredovani v elektronski obliki.

Vsi paketi gostovanja Gigaspark imajo 30 dnevno garancijo nakupa. V tem času lahko stranka zahteva prekinitev gostovanja s povračilom stroškov. Gigaspark povrne celoten znesek vplačanega paketa gostovanja, zmanjšan za stroške bančnih provizij. Garancija se ne nanaša na registracijo domen, saj je Gigaspark le pooblaščen registrar domen, stranka pa njihov lastnik. Registracija domene ostane veljavna za celotno obdobje registracije. Če Stranka želi gostovati drugje, lahko svojo domeno preusmeri ali prenese k drugemu ponudniku. pri čemer obdrži veljavnost in lastništvo domene.

Če v 30 dneh ne zahtevate preklic gostovanja, ne boste prejeli nobenih denarnih povračil.

Gigaspark ima za podaljševanje storitev nameščeno računovodsko aplikacijo, ki samodejno svojim strankam posreduje predračune za podaljšanje Storitev 30 dni pred potekom. Predračun se pošlje po elektronski pošti. Stranka mora za podaljšanje Storitev do roka zapadlosti plačati predračun. Vsa plačila po datumu zapadlosti se smatrajo kot prepozna plačila.

Ne glede na prejšnji odstavek, je Stranka sama dolžna skrbeti, da pravočasno podaljšuje svoje storitve. V primeru, da predračuna ne prejmete, nas kontaktirajte na naš naslov.

Če po 10 dneh ne prejmemo nakazila za podaljšanje naročenih Storitev, zbrišemo uporabniški račun Stranke. Za ponovno aktivacija uporabniškega računa zaračunavamo 15 EUR. Za ponovno aktiviranje zapadlega računa nas prosimo kontaktirajte po elektronski pošti.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

GIGASPARK NE ODGOVARJA ZA ŠKODO, KI BI LAHKO POSREDNO ALI NEPOSREDNO DOLETELA VAŠE PODJETJE ZARADI UPORABE STORITEV GIGASPARK. Gigaspark ne garantira popolne brezhibnosti strežnikov in popolnosti programske opreme, ki tečejo na strežniku Gigaspark. GIGASPARK NE ODGOVARJA ZA IZGUBO PODATKOV STRANKE. Gigaspark ne odgovarja za izgubo podatkov, ki bi lahko nastala zaradi nedosegljivosti, nedelovanja ali napačnega delovanja strežnikov, aplikacij ali zaposlenih podjetja Gigaspark. Stranka se zavezuje, da bo sama skrbela za varnostne kopije podatkov. Gigaspark ni dolžan izvajati varnostnih kopij podatkov na strežniku.

Uporabnik razume in se strinja, da porablja storitve Gigaspark na lastno odgovornost. Gigaspark ne zagotavlja, da (1) bo storitev zadovoljila njegove potrebe, (2) bo storitev neprekinjena, varna ali brez napak, (3) bodo rezultati, dobljeni z uporabo storitev polni in zanesljivi, (4) bo kakovost proizvodov, storitev, informacij ali drugega materiala, pridobljenega preko storitev, takšna, kot jo pričakuje, in (5) bodo katerekoli napake odpravljene. Vsak material, pridobljen na katerikoli način, preko uporabe storitev, se uporablja na lastno odgovornost. Za vsako škodo, nastalo zaradi uporabe strežnika Gigaspark odgovarja uporabnik sam. Vsaka informacija ali nasvet, pridobljena preko Gigasparka, pa naj bo ustna ali pisna, ne kreira kakršnekoli garancije, ki ni posebej napisana v splošnh pravilih uporabe.

Gigaspark dnevno izvaja varnostne kopije podatkov za svoje lastne potrebe in zaščito. Stranka ni upravičena do varnostne kopije podatkov, ki jih izvaja Gigaspark. Če Stranka želi, lahko po veljavnem ceniku naroči varnostno kopijo svoje spletne strani, pod pogojem, da Gigaspark razpolaga z želeno varnostno kopijo podatkov.

Nazadnje, Gigaspark želi poudariti, da s sprejemanjem te Pogodbe, Stranka sprejema vso odgovornost za dejanja, ki jih izvaja na Strežniku Gigaspark. To pomeni, če bi Gigaspark utrpel škodo zaradi nezakonitih dejanj ali malomarnih aktivnosti Stranke na strežniku, bo Stranka Gigasparku krila vse stroške škode, ki bi jo morebitni tožnik naprtil proti Gigasparku.

Nesprejemanje kateregakoli pogoja Pogodbe se konča s takojšnjo deaktivacijo Storitev Stranke in prekinitvijo te Pogodbe.

Gigaspark si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni in ažurira pogoje uporabe zapisane v tej Pogodbi. Spremembe stopijo v veljavo 14 dni po objavi na spletnih straneh. Če Stranka ne ugovarja, se smatra, da se s spremembami strinja.

KONČNE DOLOČBE

Ta pogodba je sklenjena preko internet strani. Stranka se strinja, da so elektronski dokumenti s strani Gigasparka, posredovani na njen podani elektronski naslov, veljavni po zakonodaji. Strinjanje s to Pogodbo in veljavnim cenikom, je pogoj za naročilo Storitev. Gigaspark brez strinjanja s to Pogodbo naročilo Storitev smatra kot nično.

Dne, 1. septembra 2015