Kreiranje alias naslova za elektronski predal

4344

Korak 1. Po prijavi v kontrolno ploščo Plesk kliknite na zavihek Mail.

kontrolna plosca plesk

Korak 2. Kliknite na željen elektronski naslov, ki mu želite dodati alias.

kontrolna plosca plesk

Korak 3. Kliknite na zavihek Email Aliases.

kontrolna plosca

Korak 4. Vpišite enega ali več željenih aliasov za ta elektronski naslov.

kontrolna plosca plesk

Korak 5. Kliknite OK za kreiranje aliasov.

kontrolna plosca plesk

Korak 6. To je vse! Če sedaj nekdo pošlje sporočilo na [email protected] ali [email protected], bodo ta sporočila prispela na elektronski naslov [email protected].

kontrolna plosca plesk

Socialno omrežje