Kakšna je vloga Gigasparka pri registraciji in prenosu domene?

7139

Gigaspark kot kot registrar lahko sproža akcije za registracijo ali prenos domene, pri čemer je lastnik domene vedno stranka, ki domeno registrira. Pri vsaki registraciji domene se podatki o naročniku vpišejo v Whois bazo. Domena pri registraciji zahteva vnosna polja za naslednje štiri naslovnike: registrant (lastnik), billing (plačnik), admin (vzdrževalec) in tech (tehnik). Gigaspark privzeto pri vseh domenah za registranta (lastnika) vpiše podatke o naročniku, prevzame pa vlogo za administrativni in tehnični kontakt, za hitrejše odpravljanje težav.

Kadar gre za prenos domene, Gigaspark kot registrar, na željo stranke, sproža akcije za prenos domene. Ko se sproži prenos domene, prenos domene potrdi lastnik domene in ne registrar (Gigaspark). V splošnem običajno vrhnji registrar (Arnes) pošlje obstoječemu lastniku na njegov elektronski naslov zahtevo za prenos domene. Ta mora potrditi, da se prenosom domene strinja.

Kadar gre za prenos lastništva domene, se pošlje zahteva tudi novemu lastniku, da potrdi novo lastništvo domene. Za prenos domene skrbi vrhnji registrar (Arnes), ki obvešča lastnika o stanju prenosa domene.

Gigaspark ne izvaja ali potrjuje prenosov domen. Prenos domene je izključno v pristojnosti lastnika.

Kadar se zgodi, da elektronski naslov lastnka domene ni več veljaven ali nimate dostopa do njega, potem prenos domene preko potrjevanja z elektronsko pošto ni mogoč. 
Arnes v takih situacijah ponuja rešitev, da lahko domeno prenesete na novega lastnika preko dopisa. Dopis pošljete neposredno na Arnes. Obrazce najdete na njihovi spletni strani:

https://www.register.si/domene/splosno/pogoji-in-pravila-registracije/

Socialno omrežje