Nastavitev pošte na napravah IOS

2337

Za pravilno dodajanje in nastavitve na napravah IOS sledite spodnjemu postopku, ki je prikazan tudi na posnetku. Za preverjanje nastavitev že obstoječega e-poštnega računa, sledite navodilom pod posnetkom.

1. korak: Izberite Settings > Passwords & Accounts > Add Account in nato izberite Other.

2. korak: Vnesite pojubno ime računa (Name), vaš email (Email), geslo (Password) in morebiten opis (Description).

3. korak: Pri IMAP nastavitvah dopolnite manjkajoče podatke. Za dohodni (Incoming) in odhodni (Outgoing) strežnik (Host name) vnesite mail.gigaspark.com. Za uporabniško ime (Username) vnesite vaš email, za geslo (Password) vaše geslo poštnega računa.

4. Podatki bodo preverjeni, kar lahko traja tudi nekaj minut. Po uspešnem preverjanju izberete "Save".

Naslednji koraki so namenjeni nastavitvam, brez katerih je lahko delovanje pošte oteženo.

5. Vrnjeni ste na seznam e-poštnih računov, kjer izberete vaš račun, ki ste ga dodali ter izberete oddelek "Account".

6. Nato izberete oddelek "SMTP" ter smtp strežnik, ki ste ga dodali (mail.gigaspark.com). Preverite da so vrata 465 (in ne 587 ali 25). Pozorni bodite, da je vklopljena opcija "SSL".

7. Ko nastavite vrata 465 in izberete "DONE" lahko traja več minut, preden so nastavitve preverjene in shranjene.

8. Vrnjeni ste na seznam SMTP, kjer na vrhu izberete "Account". Izberete opcijo "Advanced".

9.  Preverite, da so IMAP vrata (port) 993. Pozorni bodite, da je vklopljena opcija "SSL".

10. Na vrhu izberete "Account"" in "Done" ter s tem zaključite poštne nastavitve.

 

Za preverjanje nastavitev že obstoječega poštnega računa izberite:

1. Settings > Passwords & Accounts > E-poštni račun > oddelek "Account".

2. Nato izberete oddelek "SMTP" ter smtp strežnik vašega e-poštnega računa. Preverite da so vrata 465 (in ne 587 ali 25). Pozorni bodite, da je vklopljena opcija "SSL" ter da je odhodni strežnik v primeru "SSL" "mail.gigaspark.com".

3. Preverite da so vrata (Server port) 465 (če jih spreminjate in izberete "DONE" lahko traja več minut, preden so nastavitve preverjene in shranjene).

4. Vrnjeni ste na seznam SMTP, kjer na vrhu izberete "Account". Izberete opcijo "Advanced".

5.  Preverite, da so IMAP vrata (Server port) 993. Pozorni bodite, da je vklopljena opcija "SSL" ter da je odhodni strežnik "mail.gigaspark.com".

6. Na vrhu izberete "Account"" in "Done" ter s tem zaključite preverjanje poštnih nastavitev.

 

 

Povzetek pravilnih nastavitev za pošto:

dohodni strežnik: mail.gigaspark.com
vrata: IMAP 993 (ali POP 995)
SSL: DA (vklopljen)

odhodni strežnik: mail.gigaspark.com
vrata: SMTP 465
SSL: DA (vklopljen)

Socialno omrežje