Nova ICANN pravila za prenos domen

01.12.2016


S 1. decembrom 2016 krovna organizacija za domene ICANN uvaja nova pravila glede sprememb lastniških podatkov domene.  

Nova pravila za prenos domen

V pravilih za prenos domen je bilo določeno, kako je potrebno izvajati prenose domen med registrarji. S 1. decembrom 2016 pa veljajo tudi za spremembo podatkov nosilca domene pri isteem registrarju.

Kakšna je sprememba?

Nova pravila določajo, da če nosilec spremeni registrirano ime, ime organizacije ali kontaktni elektronski naslov za katerokoli generično domeno, se sproži postopek za menjavo nosilca domene. V tem postopku se pošlje potrditveni email dosedanjemu in bodočemu nosilcu.

Sprememba se ne bo uveljavila, dokler oba nosilca (dosedanji in bodoči) ne potrdita elektornskih sporočil. Domena bo vstopila v 60 dnevno obdobje zaklepa, v katerem domena ne more biti prenešena ali podatki ponovno spremenjeni. Če katera od strani zavrne spremembo, se postopek za menjavo nosilca domene prekine in ostanejo obstoječi podatki.

Kaj to pomeni za končnega uporabnika?

V večini primerov, se po zahtevi za spremembo lastniških podatkov domene pošlje elektronsko sporočilo novemu nosilcu, ki ga pozove da:
- potrdi ali zavrne spremembo nosilca
- potrdi, da so podatki pravilni

Po potrditvi novega nosilca, bo podoben email poslan dosedanjemu nosilcu in bo pozvan, da potrdi spremembo nosilca. Ko potrdita oba, se postopek menjave nosilca zaključi.

Kaj se zgodi, če je elektronski naslov lastnika nedelujoč?

Če je poslan email (poslano dosedanjemu ali bodočemu nosilcu) zavrnjen, bo lahko posrednik poslal ponovno zahtevo za potrditev:
- na isti elektronski naslov, ali
- na SMS številko, ki je navedena v lastniških podatkih.

Če je tudi SMS številka napačna, jo lahko lastnik domene zamenja z veljavno številko. Zamenjava telefonske številke se ne upošteva kot menjava nosilca domene in je tako ni potrebno potrjevati preko emaila. Ko je telefonska številka veljavna, posrednik lahko ponovno pošlje potrditveno sporočilo na novo številko.

Socialno omrežje