Težave pri dostopu do mysql baze

5228
Dostop do mysql strežnika je možen z gostovanja naročnika. Podatkovne baze mysql strežnika se lahko ureja preko Plesk kontrolne plošče, v oddelku Podatkovne baze.
 
Če imate težave z bazo, najprej preverite sledeče:
- Ali imate pravilen naslov podatkovne baze: mysql.gigaspark.com (pridobite ob izdelavi podatkovne baze na kontrolni plošči). Nepravilen je standarden naslov "localhost".
- Preverite da imate pravilno ime baze, uporbaniško ime in geslo.
- Če podatkovno bazo uvažate, preverite da ne vsebuje previsokih pravic (CREATE DATABASE) - izdelava baze je možna le preko kontrolne plošče.
 
Dostop do podatkovne baze je omejen na 10 hkratnih povezav na bazo in 50.000 zahtevkov/uro. V primeru, da spletna stran doseže tako visoko omejitev, je ponavadi težava v napaki na spletni strani ali neoptimizirani kodi strani. V primeru, da je preveliko število zahtevkov, se v dnevnikih (dostopni preko kontrolne plošče) zabeleži, da ni možen dostop baze in je dosežena omejitev. V eni uri po zmanjšanju zahtevkov, se omejitev sprosti. V primeru, da omejitev dosežete pogosto, preverite spletno stran in odpravite vzrok za brezhibno delovanje.
 

Socialno omrežje