Programski jezik HTML

7704

Programski jezik HTML je jezik za prikazovanje spletnih strani. HTML jezik z zaporedjem ukazov pove, kako naj se stran prikaže na zaslonu. Ukaze imenujemo značke oziroma po angleško »tags« (slika). Datoteke imajo končnico .html ali .htm. Jezik HTML nam omogoča izdelavo datotek z besedilom, tabelami, slikami, povezovanje strani preko povezav, izdelavo obrazcev, itd.

Gigaspark podpira HTML jezik pri vseh paketih gostovanja.

Socialno omrežje