MySQL baza ne prikazuje šumnikov. Kakšno razvrščanje znakov (collation) naj izberem za MySQL bazo?

10411

Ko izdelate podatkovno bazo, se prijavite v phpMyAdmin (ikona DB Admin).

V primeru, da želite uporabljati na spletnih straneh nabor znakov windows-1250 ali iso-8859-2, nastavite podatkovno bazo na nabor latin1_swedish_ci.

V primeru, da želite uporabljati nabor znakov utf-8, nastavite podatkovno bazo na nabor utf8_slovenian_ci ali utf8_general_ci. Pri vzpostavitvi do podatkovne baze pa uporabite mysql_query("SET NAMES utf8");.

Pravilo za razvrščanje znakov (Collation) je potrebno nastaviti predno boste vnašali tabele in vsebino.

Socialno omrežje